TeamViewer là một chương trình điều khiển màn hình, một ứng dụng chia sẻ tập tin và chuyển giao xuất sắc, có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh doanh cũng như giúp người sử dụng chẩn đoán và sữa chữa các vấn đề máy tính từ xa. Cùng với việc được sử dụng miễn phí, nó mang lại cho người sử dụng chính xác những công cụ mà họ cần để chia sẻ màn hình 1 cách an toàn, gửi file đơn giản nhất, kiểm soát truy cập quyền, và thậm chí thay đổi cho người dùng có thể điều khiển từ xa.

Download bản cài đặt tại đây: http://www.teamviewer.com/download/
hoặc ở đây
Tiến hành cài đặt (làm theo hướng dẫn trong hình)

Chọn Install để cài đặt
Chọn Run để chạy mà không cần cài đặt (Portable)
Chúng tôi đề nghị bạn chọn Install để được đảm bảo tốc độ thực thi

Personal / non-commerical use: dành cho người dùng cá nhân
Company / commerical use: dành cho doanh nghiệp
Chúng tôi đề nghị chọn Personal / non-commerical use sau đó nhấn Next

Chọn I accept the terms in the License Agreement (chấp nhận điều khoản về giấy phép sử dụng). Chọn I agree that I will only use TeamViewer for non-commercial and private use (đồng ý sử dụng cho cá nhân, không thương mại). Sau đó nhấn Next.

Màn hình khởi động Teamviewer