Tạo File ghost

CHO ĐĨA HIREN BOOT(CÁI NÀY MUA TẠI QUÁN BÁN PHẦN MỀM) VÀO Ổ ĐĨA TRÊN MÁY VI TÍNH
Sau khi ghost xong, giờ chỉ việc nhấn nút thanks

---------- Post added at 04:56 PM ---------- Previous post was at 04:55 PM ----------
Click this bar to view the full image.Trong khi chờ máy login hãy nhấn thanks